VÚB - VÚB Hypotéka na bývanie

Všeobecné informácie
BankaVÚB
ProduktVÚB Hypotéka na bývanie
AkciaAkcia:
- úroková sadzba od 1,29 % p.a. pre všetky hypotéky s fixáciou na dobu 1, 3, 4 a 5 rokov,
- 100% zľava z poplatku za poskytnutie úveru,
- preplatenie nákladov spojených s predčasným splatením pôvodného úveru, max. vo výške 1.500 €, klientom, ktorí refinancujú úver z Prima banky, Sberbanky, Tatra banky, Slovenskej sporiteľne a ČSOB,
- možnosť zriadiť si k hypotéke sporiaci účet so zvýhodnenou ročnou úrokovou sadzbou 0,60 %.

Aktuálne úrokové sadzby:
- pre fixáciu na 1 rok od 1,29 %,
- pre fixáciu na 3 roky od 1,29 %,
- pre fixáciu na 4 roky od 1,29 %,
- pre fixáciu na 5 rokov od 1,29 %,
- pre fixáciu na 6 rokov od 1,69 %,
- pre fixáciu na 8 rokov od 1,99 %,
- pre fixáciu na 10 rokov od 2,29 %.

Stála ponuka banky - preplatenie nákladov za znalecký posudok do 150 €, ak si klient k hypotéke zvolí všetky voliteľné služby - aktívny účet, poistenie úveru, poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti.
Podmienky získaniaObčan Slovenskej republiky alebo aj cudzí štátny príslušník s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí.
Výhody / Bonusy---
Doklady potrebné k vybaveniu

K žiadosti o úver klient potrebuje predložiť doklad totožnosti. Potvrdenie o príjme nemusí dokladovať, banka si ho overí v Sociálnej poisťovni.

K zakladnej nehnuteľnosti je potrebný znalecký posudok. Ak ho klient nemá alebo nevie, na ktorého znalca sa má obrátiť, hypotekárny špecialista banky mu odporučí zmluvného znalca. Na dokladovanie účelu je potrebná napr. kúpna zmluva, stavebné povolenie alebo iný doklad, o ktorom je klient informovaný hypotekárnym špecialistom.
Povinnosť dokladovať použitie peňazíÁno


Vek klientaMin:

18 rokov

Max:

65 rokov

Minimálna výška úveru

6 600,00 €

Maximálna výška úveruMax. výška úveru závisí od hodnoty a typu založenej nehnuteľnosti a bonity klienta.
Doba splatnosti úveru v rokochMin:

4

Max:

30

Zabezpečenie úveru
Čerpanie úveru hneď po podaní návrhu na vklad do katastra nehnuteľností

Áno

Náklady na ocenenie bytu bankovým znalcom---
Náklady na ocenenie domu bankovým znalcom---
Zriadenie záložného práva - kolky66 €
List vlastníctva - kolky8 €
Poplatky
Poplatok za poskytnutie úveru (%)

0,80% z objemu úveru

Zmena v úverovej zmluve

200,00 €

Zmena nehnuteľnosti ako zabezpečenia

200,00 €

Expresné spracovanie úveru

0,00 €

Ďalšie čerpanie úveru

0,00 €

Predčasná splátka k termínu obnovy

0,00 €

Predčasná splátka mimo termínu obnovySkutočné náklady, max. 1% z predčasne splatenej sumy alebo z výšky mimoriadnej splátky.
Možnosť predčasne splatiť časť úveru bez poplatku/ročne (v %)20% z výšky istiny v lehote jedného mesiaca pred dňom výročia uzavretia úverovej zmluvy
Pokuty a sankcie
Sankčná úroková sadzba

3%

Poplatok za 1.upomienku

Skutočné náklady

Poplatok za 2. upomienku (resp. výzvu na predčasné splatenie)

Skutočné náklady

Spôsob splácaniaAnuitný
Povinné poistenie splácania úveruNie
Povinné poistenie nehnuteľnosti

Áno

Povinné životné poistenie

Nie